Hasiaci prístroj PM 12 A

Hasiaci prístroj PM 12 A

Hasiaci prístroj PM 12 A

Typ:
s tlakovou patronou
Náplň:
prášok
Účinnosť:
D
Použitie:
od -30 oC do +60 oC
Hmotnosť hasiaceho prostriedku:
12 kg
Hnací plyn:
oxid uhličitý
Pri použití práškových hasiacích prístrojov (PHP) dochádza k zabráneniu prístupu vzduchu (kyslíku) k požiaru. Práškové PHP rozdelujeme podľa použitého hasiva na PHP s práškom ABC, BC, alebo D. ABC prášok s aktívnou látkou fosfát sa používa ako univerzálny hasiaci prístroj. BC (JET) sa používa hlavne na letiskách, kde pri použití ABC prášku a jeho nasatí do reaktívneho motora, dôjde k jeho zničeniu. D prášok sa používa k haseniu triedy D – kovov. Všetky druhy uvedených hasív používame ako náplň PHP a zároveň všetky typy ponúkame na predaj v ČR i SR. Väčšina štátov prechádza k hasivám na báze vody, napr. v Rakúsku sú práškové PHP priamo zakázané vo verejných budovách (napr. školách).
img

máte otázky?

Kontaktujte nás

icon

certifikovaná spoločnosť

Sme držiteľmi TUV a EN certifikátov

icon

kamenný obchod a servisné stredisko

Pondelok - Utorok: 7:00 - 16:00

Streda: 7:00 - 17:00

Štvrtok - Piatok: 7:00 - 16:00

Sobota: 9:00 - 12:00

icon

zákaznícka linka

+421 35 77 03 912

Informácie o predaji a servise